Sahabat MQ, menyambung tali silaturahim adalah salah satu amalan yang mulia dan kewajiban dalam agama. Banyak ayat Alqur’an dan hadits yang menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahim serta menjelaskan berbagai keutamaannya.

Menyambung silaturahim merupakan suatu amal shaleh yang penuh berkah, memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia dan akhirat, dan menjadikannya ia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta’ala di manapun ia berada.

Menyambung silaturahim adalah bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala, serta petunjuk untuk hamba kepada Rabb-nya supaya bertaqwa, supaya seorang hamba menyambung tali silaturahim tatkala Allah ta’ala memerintahkan untuk menyambung hubungan silaturahim.

Allah ta’ala berfirman:

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah ta’ala perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Qs. Ar-ra’d :21)

Silaturahim sebagai wujud keimanan dan menjaganya adalah wujud ketaqwaan kepada Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasalam :

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim.”

Sungguh indah kehidupan ini jika kita memuliakan allah subhanahu wa ta’ala dan memuliakan sesama umat manusia, nikmat yang luar biasa bisa kita peroleh dengan menjalin ikatan silaturahim.

Sahabat MQ terdapat banyak cara untuk menyambung tali silaturahim, misalnya; dengan cara saling berkunjung, saling memberi hadiah, atau dengan pemberian yang lain.

Sambunglah silaturahim itu dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan dengan segala hal yang sudah dikenal manusia dalam membangun silaturahim. Dengan silaturahim, pahala yang besar akan diproleh dari Allah azza wa jalla.

Silaturahim juga menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga. Silaturahim juga menyebabkan seorang hamba tidak akan putus hubungan dengan Allah di dunia dan akhirat.

Silaturahim merupakan faktor yang dapat menjadi penyebab umur panjang dan banyak rizki. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim”// (muttafaqun ‘alaihi)

 

(Konten ini disiarkan dalam Segmen Mozaik Islam, setiap Sabtu – Ahad pukul 17.00 WIB)