Di balik ‘Sang Penguasa’ Otak | Kehebatan Otak Manusia

Sahabat MQ, seluruh manusia di muka bumi ini memiliki peranan yang sangat krusial, yaitu sebagai Khalifah. Amanah seorang Khalifah di muka bumi bukan main pentingnya, bukan main besarnya. Bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung pun menolak akan tawaran amanah Ke-Khalifah-an ini. Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung maka semuanya…